bigamist ne demek

 """Bigamist"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""çok eşli"" ya da ""çifte evlilik yapan kimse"" olarak çevrilebilir. Ancak genellikle hukuki ve olumsuz bir bağlamda kullanılır.


""Bigamist"" terimi, genelde bir kişinin, halihazırda evli olmasına rağmen, ikinci bir kişiyle evlenmesini ifade eder. Bu, birçok ülkede yasa dışıdır ve ""bigami"" olarak adlandırılır. Bigami, evli bir kişinin, mevcut evliliğini feshetmemişken veya boşanmamışken başka bir kişiyle evlenmesi eylemidir.


Örneğin, ""He is a bigamist. He married another woman while he was already married."" cümlesi Türkçeye ""O bir çok eşlidir. Zaten evliyken başka bir kadınla evlendi."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, ""bigamist"" ifadesi olumsuz bir değerlendirmede bulunmak için kullanılmaktadır ve bahsedilen kişinin hem mevcut eşiyle hem de yeni evlendiği kişiyle evli olduğunu belirtir."

"1) ""He was found to be a bigamist, married to two women at the same time."" 
- ""Bir bigamist olduğu, aynı anda iki kadınla evli olduğu tespit edildi.""

2) ""The court sentenced him to five years in prison for being a bigamist.""
- ""Mahkeme, bir bigamist olduğu için onu beş yıl hapse mahkum etti.""

3) ""She discovered that her husband was a bigamist when she found a marriage certificate with another woman's name."" 
- ""Kocasının bir bigamist olduğunu, başka bir kadının adıyla bir evlilik belgesi bulduğunda öğrendi.""

4) ""Being a bigamist is considered a crime in many countries.""
- ""Birçok ülkede bigamist olmak bir suç olarak kabul edilir.""

5) ""The police arrested the man on charges of being a bigamist.""
- ""Polis, adamı bir bigamist olmakla suçlanarak tutukladı."""

Yorumlar