bighead ne demek

 """Bighead"" İngilizcede birleşik bir kelime olup, Türkçeye genellikle ""kibirli"" veya ""kendini beğenmiş"" olarak çevrilebilir. 


Bu kelimenin kullanımına gelirsek:


1. Direk anlamı: İngilizcede ""big"" büyük, ""head"" ise baş anlamına gelir. Yani kelimenin direkt anlamı ""büyük baş"" olsa da, bu çeviri genellikle kullanılmaz ve bu ifadeyi çoğunlukla mecazi bir biçimde kullanırız. 


2. Mecazi anlamı: Genellikle bir kişinin ego veya kibrini ifade etmek için kullanılır. Yani, bir kişiye ""bighead"" dendiğinde, bu genellikle o kişinin çok egoist veya kendini beğenmiş olduğu anlamına gelir.


Örnek cümle: ""Don't be such a bighead."" - ""Bu kadar kendini beğenmiş olma.""


Bu kullanımı bazen negatif bir etiketleme veya hakaret olarak kullanılır. Ancak, bazen bu terim hafif bir alaycı tonla veya dostane bir şekilde kullanılabilir. Bu tamamen sözcüğün kullanıldığı bağlama ve niyete bağlıdır."

"1) ""John has such a big head, he always talks about how great he is."" 
Çeviri: ""John'un öyle büyük bir egosu var ki, her zaman ne kadar harika olduğundan bahseder.""

2) ""After she won the competition, she started to get a big head."" 
Çeviri: ""Yarışmayı kazandıktan sonra, egoist olmaya başladı.""

3) ""Don't let the praise give you a big head."" 
Çeviri: ""Övgülerin egoist olmana sebep olmasına izin verme.""

4) ""He didn't have a big head despite his success."" 
Çeviri: ""Başarısına rağmen egoist değildi.""

5) ""They accused me of having a big head because I was confident in my skills."" 
Çeviri: ""Yeteneklerime güvendiğim için bana egoist olmakla suçladılar.""

Not: ""Big head"" kelimesi, İngilizce'de bir kişinin kendisini başkalarından daha üstün gördüğünü belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Türkçede birebir çevirisi ""büyük baş"" olsa da, genelde ""egoist"" ya da ""kendini beğenmiş"" anlamında kullanılır."

Yorumlar