bigheaded ne demek

 """Bigheaded"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""kibirli"" ya da ""kendini beğenmiş"" şeklinde çevrilebilir. 


Bu kelime, temelde bir kişinin aşırı özgüvenli veya kendine hayran olduğunu, bazen ise bu özgüvenin gerçek yetenek ya da başarıdan daha fazla olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bigheaded kelimesi genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve bir kişinin başkalarına göre daha üstün olduğunu düşünerek başkalarını küçümseyen bir tutum içinde olduğunu belirtir.


Örneğin, ""He's so bigheaded. He always thinks he's the best."" cümlesi Türkçeye, ""O çok kibirli. Her zaman en iyisi olduğunu düşünür."" şeklinde çevrilebilir. 


Aynı zamanda, ""Don't be so bigheaded. There's always something to learn."" cümlesi, ""Bu kadar kendini beğenmiş olma. Her zaman öğrenilecek bir şey vardır."" şeklinde çevrilebilir. Bu kullanımda ""bigheaded"" kelimesi, aşırı özgüvenli ve öğrenmeye kapalı olmak anlamına gelmektedir."

"1) ""He became bigheaded after he won the lottery."" 
- ""Piyango kazandıktan sonra kibirli oldu.""

2) ""His bigheaded attitude is turning off his coworkers."" 
- ""Kibirli tavrı iş arkadaşlarını soğutuyor.""

3) ""She was considered bigheaded for assuming she would get the job.""
- ""İşi alacağını varsaydığı için kibirli olarak görülüyordu."" 

4) ""The bigheaded celebrity never takes time for his fans."" 
- ""Kibirli ünlü, hiç zamanını hayranlarına ayırmıyor."" 

5) ""His bigheaded ways keep him from learning from his mistakes.""
- ""Kibirli halleri onun hatalarından öğrenmesini engelliyor."""

Yorumlar