bigheadedness ne demek

 "Bigheadedness kelimesi Türkçeye genellikle ""kibir"" veya ""büyüklenme"" olarak çevrilebilir. İngilizcedeki ana kullanımı, bir kişinin aşırı özgüven, egosal bir duruş veya kendini aşırı derecede önemli veya üstün gören bir tutum sergilemesi durumudur.


Örneğin, ""His bigheadedness is preventing him from seeing the mistakes that he's made."" cümlesi Türkçeye ""Onun büyüklenmesi, yaptığı hataları görmesini engelliyor."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümlede, kişinin kibirli yaklaşımının kendisini objektif bir şekilde değerlendirmesini engellediği belirtilmektedir.


Bununla birlikte, bigheadedness aynı zamanda başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı göstermeme durumunu da ifade edebilir. Kibirli bir kişi genellikle kendini herkesten daha bilgili veya yetenekli görür ve bu nedenle başkalarının görüşlerini veya önerilerini göz ardı edebilir. Bu bağlamda, bigheadedness bir kişinin hem kendisiyle ilgili gerçekçi bir algı eksikliğine, hem de başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurma kabiliyetine zarar verebilir.


Bigheadedness kelimesi genellikle negatif bir anlam taşır ve özellikle sosyal ve profesyonel ortamlarda kabul edilemez bir tutum olarak görülür."

"1. ""His bigheadedness is often mistaken for confidence."" - Onun bigheadedness'i genellikle güven olarak yanılgıya uğrar.
2. ""I've never seen such bigheadedness in a freshman."" - Birinci sınıf bir öğrencide bu kadarçok bigheadedness görmedim.
3. ""Despite her talents, her bigheadedness was disliked by everyone."" - Yeteneklerine rağmen, bigheadedness'i herkes tarafından sevilmemiştir.
4. ""His eventual downfall was his own bigheadedness."" - Sonunda düşüşünün sebebi kendi bigheadedness'iydi.
5. ""She never let success turn into bigheadedness."" - Başarının bigheadedness'e dönüşmesine asla izin vermedi.

Not: Bigheadedness kelimesi, bir kişinin aşırı kendine güvenen veya kendini beğenmiş tavrını ifade eder. Sevgiyle veya övgüyle ilgisi yoktur, genellikle olumsuz bir anlam taşır. Türkçede benzer anlamı taşıyan bir kelime ""kibir"" olabilir."

Yorumlar