bigot ne demek

 """Bigot"" kelimesi Türkçe'ye ""bağnaz"" veya ""yobaz"" olarak çevrilebilir. Bu kelimenin içerdiği anlam genellikle diğer inanışlara, yaşam tarzlarına ya da düşüncelere karşı anlayışsız ve hoşgörüsüz olan kişileri tanımlamak için kullanılır.


1) Olumsuz anlamda kullanımı: Bu kelime genellikle bir kişinin diğer inançlara, ırklara, cinsiyetlere ya da sosyal gruplara karşı kör bir önyargıya sahip olduğunda veya genellikle kendi inanç ve görüşünün dışındaki diğer görüşlere anlayış ve hoşgörü göstermeyi reddettiğinde kullanılır. Örneğin; ""Bağnaz bir insanın dünyayı geniş bir perspektiften görmesi zordur.""


2) İnançlar konusundaki sertliği ifade etme: ""Bigot"" kelimesi, özellikle dini inançlarda esnek olmayan ve sıkı tutumlar sergileyen bireyler için de kullanılabilir. 


Not: Ancak ""bigot"" kelimesi genellikle aşırı derecede olumsuz bir ton taşır ve birisi hakkında kullanıldığında hakaret amacı güdebilir. Bu nedenle, bu kelimeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir."

"1. He was criticized for his bigoted views on immigrants.
(Önyargılı görüşleri nedeniyle eleştirildi.)

2. A person who is intolerant towards those holding different opinions is known as a bigot.
(Formda farklı görüşlere sahip olanlara karşı hoşgörüsüz olan kişiye bigot denir.)

3. We should not endorse or spread the mindset of a bigot.
(Bigot bir kişinin zihniyetini onaylamamalı veya yaymamalıyız.)

4. Unfortunately, the society is filled with bigots who are hampering its growth and development. 
(Ne yazık ki, büyüme ve gelişmeyi engelleyen bigotlarla dolu bir toplum var.)

5. We need to challenge the bigot's outdated and discriminatory ideas.
(Bigot'un demode ve ayrımcı fikirlerine meydan okumamız gerekiyor.)"

Yorumlar