bijective ne demek

 """Bijective"" kelimesinin Türkçe karşılığı ""birebir""dir. Matematikte bir fonksiyonun birebir bir fonksiyon olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir fonksiyonun birebir (veya bijective) olması, bu fonksiyonun her bir çıktısını elde etmek için tam ve kesin bir girişi olduğu anlamına gelir. Yahut bir diğer ifadeyle, her giriş değeri (input) tam olarak bir çıktı değerine (output) karşılık gelir ve her çıktı değeri de tam olarak bir giriş değerine karşılık gelir.


Örneğin, bir f ve g olmak üzere iki fonksiyonumuz olduğunu düşünelim. Eğer her x değeri için f(x)=g(x) eşitliği sağlanıyorsa bu durumda f ve g fonksiyonları birebir fonksiyonlardır.


Kısacası, bir fonksiyonun birebir olabilmesi için hem enjektif (her bir girişin kendine özgü bir çıktısı olması) hem de sürjektif (mümkün olan tüm çıktıların gerçekten fonksiyon tarafından üretilmesi) olması gerekmektedir. Bu iki özelliği taşıyan bir fonksiyon ""birebir"" veya ""bijektif"" olarak adlandırılır. 


Özellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde geniş bir kullanım alanı bulan bu terimin genel anlamı, belirli bir düzenin veya sistemin tüm unsurları arasında eşleştirilebilir bir bağlantı kurabilmektir. Yani her giriş elementi ile bir çıktı elementi arasında tam ve net bir karşılıklı ilişki olmalıdır."

"1. ""The function given is not bijective, therefore, it cannot have an inverse.""
Çeviri: ""Verilen fonksiyon bijektif değil, dolayısıyla tersi olamaz.""

2. ""In mathematics, a bijective function is important in many areas, including the definitions of isomorphism, homeomorphism, and permutation.""
Çeviri: ""Matematikte, bijektif bir fonksiyon, izomorfizma, evbiçimlilik ve permütasyon tanımları da dahil olmak üzere birçok alanda önemlidir.""

3. ""If a set has a bijective function onto itself, there is a one-to-one correspondence.""
Çeviri: ""Bir kümenin kendisine bir bijektif fonksiyonu varsa, birbirine denk bir eşleşme vardır.""

4. ""Understand the concept of injective, surjective, and bijective functions to solve problems in calculus.""
Çeviri: ""Kalkülüsteki problemleri çözmek için enjektif, sürjektif ve bijektif fonksiyonların kavramını anlayın.""

5. ""In a bijective function, every element of one set is paired with exactly one element of another set.""
Çeviri: ""Bir bijektif fonksiyonda, bir kümenin her elemanı diğer bir kümenin tam olarak bir elemanıyla eşleştirilir."""

Yorumlar