bike lane ne demek

 """Bike lane"" Türkçe'ye ""bisiklet yolu"" olarak çevrilebilir. Bu terim, sıklıkla otomobillerin ve diğer taşıtların bulunduğu yollardan ayrı olarak bisikletliler için özel olarak tasarlanmış veya belirlenmiş alanlara atıfta bulunur. Bu yollar genellikle daha güvenli ve konforlu bir bisiklet sürme deneyimi sağlamak için otomobilden ayrı sürüş yolunun yanında veya tamamen ayrı bir yol olarak bulunur.


Bisiklet yolu, şehir planlamasında ve altyapı tasarımında önemli bir konsepttir. Trafiği hafifletmeyi, insanların bisikletleri ile daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı ve aynı zamanda çevreyi korumayı amaçlarlar. 


Şehirlerde bisiklet yolu inşa etmenin ek faydaları arasında halk sağlığını teşvik etmek ve hava kirliliğini azaltmak da vardır. Ayrıca, bisiklet yollarının varlığı genellikle bisiklet kullanımını özendirir ve otomobil kullanımını azaltır. Bu nedenle, şehir planlamacıları ve politika yapıcıları genellikle yeni bisiklet yol projelerini desteklerler."

"1. ""The city council has decided to implement new bike lanes throughout the downtown area."" 
(Şehir konseyi, tüm şehir merkezi boyunca yeni bisiklet şeritleri uygulama kararı aldı.)

2. ""Always make sure to check the bike lane before making a right turn.""
(Sağa dönmeden önce her zaman bisiklet şeridini kontrol etmekten emin olun.)

3. ""Many cyclists feel safer when riding in a defined bike lane.""
(Birçok bisikletçi, belirlenmiş bir bisiklet şeridinde sürerken daha güvende hisseder.)

4. ""Expansion of bike lanes is an important part of promoting greener, more sustainable cities.""
(Bisiklet şeritlerini genişletmek, daha yeşil ve sürdürülebilir şehirleri teşvik etmenin önemli bir parçasıdır.)

5. ""Unfortunately, some drivers do not respect the bike lane and this can cause accidents.""
(Ne yazık ki, bazı sürücüler bisiklet şeridine saygı göstermez ve bu kazalara neden olabilir.)"

Yorumlar