biker ne demek

 "Biker, İngilizcede genellikle motosiklet kullanıcısı anlamına gelen bir kelimedir. Türkçeye ""motosikletçi"" olarak çevirilir. Hem hobi olarak motosiklet kullanan kişileri hem de motosikletle profesyonel yarışlara katılan sporcuları ifade edebilir.


Biker kelimesi, genellikle motosiklet kulübü üyelerini ifade ederken veya motosikletle seyahat eden kişilere atıfta bulunulurken kullanılır. Örneğin, ""He's an avid biker who spends all his free time on the road."" (O, boş zamanının tamamını yolda geçiren bir motosiklet tutkunu.) 


Aynı zamanda, biker kelimesi moda bağlamında motosikletçilere özgü olan belirli bir giysi tarzını tanımlamak için de kullanılabilir. 'Biker tarzı' genellikle deri montlar, çizmeler ve bu tarza özgü diğer aksesuarları içerir.


Son olarak, biker teriminin bir başka kullanımı ise bisiklet kullanıcılarını ifade etmek için de kullanılabilir. Ancak bu genellikle durumdan duruma değişir ve genellikle 'cyclist' kelimesi bisikletçiler için daha yaygın kullanılır."

"1. ""The biker rode his motorcycle down the empty highway."" - Motosikletli, boş otoyolda motosikletini sürdü.
2. ""She's not just a biker, she also knows how to repair motorcycles."" - O sadece bir motosikletli değil, aynı zamanda motosiklet tamir etmeyi de biliyor.
3. ""He wore the classic black leather jacket, a typical wardrobe piece for a biker."" - Klasik siyah deri ceketi giydi, tipik bir motosikletlinin gardırop parçası.
4. ""Every weekend, a group of bikers gather at the park to start their road trip."" - Her hafta sonu, bir grup motosikletli yolculuklarına başlamak için parkta toplanır.
5. ""Being a biker requires a deep understanding of road safety rules."" - Bir motosikletli olmak, yolu güvenlik kurallarını derinden anlamayı gerektirir."

Yorumlar