bilabial ne demek

 """Bilabial"" İngilizce'den Türkçe'ye ""çift dudaklı"" olarak çevrilebilir. Fonetik dilbilimde kullanılan bir terim olan ""bilabial"", bir sesin üretimi sırasında üst ve alt dudakların bir araya geldiği konuşma seslerini tanımlar.


Bilabial sesler, genellikle patlamalı, sürtünmeli veya burun sesler olduğu gibi, dudakların bir araya geldiği ve hava akışını bir dereceye kadar engellediği yerlerde oluşur. Örneğin, Türkçe'deki ""b"", ""p"" ve ""m"" sesleri bilabial seslere örnek olarak verilebilir.


Bir kelimenin veya hecenin okunuşunda her iki dudağın da aktif olduğu yerlerde bu terim kullanılır. Bu nedenle, ""bilabial"" terimi genellikle dilbilim, logopedi, fonetik ve dil tedavisi alanlarında kullanılır. Terimin detaylı kullanımı genellikle ses bilimi ve fonetik çalışmalarında yer alır."

"1. ""P"" and ""B"" are examples of bilabial consonants in English.
- ""P"" ve ""B"" İngilizcede bilabial ünsüz örnekleridir.

2. The formation of bilabial sounds involves both lips.
- Bilabial seslerin oluşumu her iki dudağı da içerir.

3. Her pronunciation of bilabial sounds is very clear.
- Bilabial seslerin telaffuzu çok net.

4. She is practicing bilabial sounds to improve her pronunciation.
- Telaffuzunu iyileştirmek için bilabial sesler üzerinde pratik yapıyor.

5. Linguists classify ""m"", ""p"", and ""b"" as bilabial sounds. 
- Dilbilimciler ""m"", ""p"" ve ""b"" yi bilabial sesler olarak sınıflandırır."

Yorumlar