bilateral ne demek

 """Bilateral"" İngilizce'den Türkçe'ye ""iki taraflı"" olarak çevrilebilir. Bu kelime genellikle anlaşmalar, durumlar ya da ilişkilerde, iki tarafın da katılımını veya etkilenmesini ifade eder.


Bunların bazı örneklerine bakalım:


1. Bilateral anlaşmalar: İki taraflı anlaşmalar olarak çevrilebilir ve genellikle iki farklı ülke, kurum veya işletme arasında yapılan bir anlaşmayı ifade eder. Her iki taraf da belirli koşulları ve yükümlülükleri kabul eder.


2. Bilateral ilişkiler: İki taraflı ilişkiler olarak çevrilebilir ve genellikle iki ülke arasındaki ilişkileri belirtir. Bu ilişkiler ekonomi, politika, kültür gibi birçok alanda olabilir.


3. Bilateral simetri: Biyolojide, bir organizmanın vücudunun iki yarısının birbirinin aynısı olması durumunu ifade eder. 


4. Bilateral görüşme: İki partinin bir araya gelerek belirli bir konuyu tartıştığı bir toplantı tipidir.


5. Bilateral perçinleme: Hem sağ hem de sol tarafı etkileyen tıbbi bir durumu ifade eder. Bu tip durumlar genellikle vücudun her iki tarafını eşit olarak etkileyen hastalıklar veya rahatsızlıklarla ilgilidir.


Bu örnekler, ""bilateral"" kelimesinin anlaşmalardan biyolojiye kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını gösteriyor. Genellikle iki tarafa eşit derecede uygulanabilen veya etkileyen her türlü durumu ifade etmek için kullanılır."

"1. ""We are going to establish bilateral relations with our new partners."" 
""Yeni ortaklarımızla iki taraflı ilişkiler kuracağız.""

2. ""He signed a bilateral agreement to achieve this goal."" 
""Bu hedefi gerçekleştirmek için iki taraflı bir anlaşma imzaladı.""

3. ""The bilateral negotiation between the two countries was quite tense.""
""İki ülke arasındaki iki taraflı müzakere oldukça gergindi.""

4. ""The doctor noted that there was bilateral movement in the patient's limbs.""
""Doktor, hastanın uzuvlarında iki taraflı hareket olduğunu belirtti.""

5. ""The bilateral trade agreement will benefit both nations.""
""İki taraflı ticaret anlaşması her iki ulusa da yarar sağlayacak."""

Yorumlar