bilaterally ne demek

 """Bilaterally"" İngilizcede bir sözcük olup, Türkçeye ""karşılıklı olarak"", ""iki taraf arasında"" veya ""her iki tarafta"" şeklinde çevrilebilir. İngilizcede genellikle bir durumun, anlaşmanın veya işlemin her iki tarafını da içerdiğini belirtmek için kullanılır. İlişkilerde çoğunlukla dengeli ve adil bir durumu ima eder.


Detaylı olarak bazı kullanımlar üzerinden inceleyelim:

1) Diplomatik anlamda: Bu terim genellikle uluslararası hukukta kullanılır. İki tarafın da yükümlülüklere uyması gerektiğini belirtir. Örneğin, ""Bilaterally agreed upon"" ifadesi ""her iki tarafın da üzerinde anlaştığı"" anlamına gelir.


2) Tıpta: Tıbbi bir durumun veya hastalığın vücudun her iki tarafını da etkilediğini belirtmek için pragmatik bir dil outluda kullanılır. Örneğin, ""Bilateral hearing loss"" ifadesi ""her iki kulakta da işitme kaybı"" anlamına gelir.


3) Ticarette: İki tarafın da karşılıklı çıkarları olduğu işlemlerde kullanılır. Mesela, ""bilateral trade agreement"" ifadesi ""karşılıklı ticaret anlaşması"" anlamına gelir. Bu anlaşmada, iki ülke birbirine belirli özel koşullar sağlar."

"1. English: ""The agreement was reached bilaterally between the two countries.""
Turkish: ""Anlaşma, iki ülke arasında karşılıklı olarak sağlandı.""

2. English: ""Both hands should be washed bilaterally to avoid spreading germs.""
Turkish: ""Mikropların yayılmasını önlemek için her iki el de karşılıklı olarak yıkanmalıdır.""

3. English: ""The conversation was held bilaterally to address each party's concerns.""
Turkish: ""Her iki tarafın endişelerini ele almak için görüşme karşılıklı olarak gerçekleştirildi.""

4. English: ""The doctor examined the patient bilaterally to check for any abnormalities.""
Turkish: ""Doktor, herhangi bir anormallik var mı diye hasta üzerinde karşılıklı kontroller yaptı.""

5. English: ""They coordinated their efforts bilaterally to ensure the success of the project."" 
Turkish: ""Projenin başarısını sağlamak için çabalarını karşılıklı olarak koordine ettiler."""

Yorumlar