bilayer ne demek

 """Bilayer"" kelimesi Türkçe'ye ""çift katman"" olarak çevrilebilir. Genellikle biyoloji ve kimya alanlarında kullanılır. Temelde, adından da anlaşılacağı gibi, iki katmandan oluşan bir yapıyı ifade eder. 


Özellikle hücre biyolojisi içerisinde, hücre zarları tipik olarak bir lipid çift katmanı (lipid bilayer) şeklinde düşünülür. Bu yapı, belirli moleküllerin hücre içlerine girip çıkmalarını düzenler.


Bunun dışında, nanoteknoloji gibi diğer bazı bilimlerde, nanoparçacıkların çift katmanlı (bilayer) yapılarından da söz edilebilir. Bu durumda, çift katmanlı yapılar genellikle belirli bir sistem içinde farklı fonksiyonları yerine getirebilen bir yapıyı ifade eder. 


Hücre biyolojisi ve nanoteknoloji gibi disiplinlerde sıkça kullanılan ""bilayer"" teriminin en basit anlamı, bir tür çift katmanlı yapıdır. Ancak, bu terim somut olarak ne tür bir yapıyı ifade ettiği konusunda, bağlam önemli bir role sahip olacaktır."

"1. The cell membranes consists of a phospholipid bilayer.
(Hücre zarları bir fosfolipid çift katmanından oluşur.)

2. The lipids align to form a bilayer in water because they have a polar head and a nonpolar tail.
(Lipitler, polar bir baş ve kutupsal olmayan bir kuyruğa sahip oldukları için su içinde bir çift katman oluşturmak üzere hizalanır.)

3. The bilayer structure is essential for the functioning of the cells.
(Çift katmanlı yapı, hücrelerin işlevi için esastır.)

4. Such materials often have a bilayer structure.
(Bu tür malzemeler genellikle çift katmanlı bir yapıya sahiptir.)

5. I am researching how proteins are inserted into the lipid bilayer.
(Lipit çift katmanına proteinlerin nasıl yerleştirildiğini araştırıyorum.)"

Yorumlar