bile duct ne demek

 """Bile duct"" Türkçeye ""safra kanalı"" olarak çevrilir. Safra kanalı, karaciğer ve pankreastan üretilen sıvıların bağırsak sistemine iletilmesi için kullanılır. Karaciğerde üretilen safra, vücuttaki yağların sindirimi ve emiliminde önemli bir rol oynar. Safra kanalı, karaciğerde oluşturulan safra suyunu mideye doğru aktarır. Daha sonra bu sıvı, yağların sindirimi ve bazı vitaminlerin emilimini desteklemek için kullanılır.


Safra kanalı, biliyer sistem adı verilen ve karaciğer ile bağırsakları bağlayan bir dizi kanaldır. Biliyer sistem; karaciğerdeki çok sayıda minik safra kanalının birleşimi olan ana safra kanalı, safra kesesinden gelen kanal ve bu iki kanalın birleşiminden oluşan ortak safra kanalını içerir.


Safra kanalıyla ilgili sağlık sorunları arasında tıkanmalar ve enfeksiyonlar bulunur. Türkçede bu tıkanmalar genellikle safra taşı veya safra kanalı taşı olarak adlandırılır ve bu durum genellikle belirgin ağrılara ve/veya sarılığa yol açar."

"1) The stones can block the bile duct, causing severe pain. 
( Taşlar safra kanalını bloke edebilir, bu da şiddetli ağrılara neden olabilir.)

2) The gallbladder is connected to the liver and the small intestine by the bile duct. 
( Safra kesesi, safra kanalı ile karaciğer ve ince bağırsağa bağlıdır.)

3) In some cases, the physician may need to insert a stent into the bile duct to keep it open. 
(Bazı durumlarda, doktorun safra kanalını açık tutmak için bir stent yerleştirmesi gerekebilir.)

4) Bile duct diseases can lead to serious conditions such as cirrhosis or liver failure.
( Safra kanalı hastalıkları, siroz veya karaciğer yetmezliği gibi ciddi durumlara yol açabilir.)

5) Bile duct cancer is a rare disease that often has no symptoms until the disease is advanced.
(Safra kanalı kanseri, hastalık ilerleyene kadar genellikle belirti göstermeyen nadir bir hastalıktır.)"

Yorumlar