bilge ne demek

 """Bilge"" kelimesinin İngilizce'deki eşanlamlısı ""wise"" veya ""sagacious""dir. Bilge, bir konuda derin bilgilere sahip olan ve bu bilgileri sağduyulu bir biçimde kullanan kişiyi tanımlar. Özellikle yaşam deneyimleri sonucu elde edilmiş bilgelik ve anlayışa işaret eder. 


Bilge kelimesi genellikle olumlu bir nitelik olarak kabul edilir ve genellikle olgun, tecrübeli bireyler veya ruhani liderlerle ilişkilendirilir. ""Bilge bir adam"" veya ""bilge bir kadın"" şeklinde kullanıldığında, bu kişinin yalnızca bilgi birikimine değil, aynı zamanda bilgilerini başkalarına aktarma veya karmaşık sorunları çözme yeteneğine de sahip olduğu anlamına gelir.


Türkçe içerisinde ""bilge"" kelimesi sıklıkla atasözlerinde, deyimlerde ve edebi eserlerde karşımıza çıkar. Örneğin, ""Bilge kişi, deneyimlerden öğrenir"" şeklinde bir deişimde bilgelik; deneyim, empati ve anlayışı simgeler."

"1. ""There is a lot of water in the bilge of my boat."" 
- ""Benim tekemin bilgesinde çok fazla su var.""
2. ""We need to clean and dry the bilge area regularly to stop unpleasant odors.""
- ""Hoş olmayan kokuları durdurmak için bilge alanını düzenli olarak temizlemeli ve kurutmaliyiz.""
3. ""The ship's bilge pump is designed to remove excess water.""
- ""Geminin bilge pompası fazla suyu çıkarmak için tasarlanmıştır.""
4. ""The bilge water should be treated before being discharged into the sea.""
- ""Bilge suyu, denize boşaltılmadan önce arıtılmalıdır.""
5. ""An alarm sounded indicating that the bilge was flooding.""
- ""Bilge'nin taştığını gösteren bir alarm çaldı.""
(Fikir vermesi amacıyla bilge kelimesini denizcilik anlamında kullandım, zira denizcilikte bilge, bir geminin altında bulunan ve suyun biriktiği yer anlamına gelir.)"

Yorumlar