bilingual ne demek

 """Bilingual"" kelimesi İngilizce'de ""iki dil bilen"" anlamına gelir.


Bir kişi iki farklı dili ana dili gibi akıcı bir şekilde konuşabiliyorsa, bu kişiye ""bilingual"" yani ""çift dilli"" denir. Örneğin, bir kişi hem İngilizce'yi hem de İspanyolca'yı ana dili gibi konuşabiliyorsa, bu kişi için ""He is bilingual"" (O çift dilli) ifadesi kullanılır.


Bir materyal, belge veya hizmet iki dilde sunulduğunda, bu materyal, belge veya hizmet için de ""bilingual"" ifadesi kullanılabilir. Örneğin, bir kitap hem İngilizce hem de Almanca olarak basıldıysa, bu kitap için ""It is a bilingual book"" (Bu bir çift dilli kitap) ifadesi kullanılabilir.


Ayrıca, bir okul veya eğitim programı iki dili öğrettiğinde, bu okul veya program için ""bilingual school/program"" (çift dilli okul/program) ifadesi kullanılabilir."

"1. ""My sister is bilingual; she speaks both English and Spanish fluently."" 
""Kız kardeşim çift dilli; hem İngilizce hem de İspanyolca'yı akıcı bir şekilde konuşuyor.""

2. ""Being bilingual can be a great advantage when looking for a job.""
""Çift dilli olmak, iş ararken büyük bir avantaj olabilir.""

3. ""In Canada, it's not uncommon to be bilingual in English and French.""
""Kanada'da, İngilizce ve Fransızca olmak üzere çift dilli olmak alışılmadık bir durum değil.""

4. ""Some studies suggest that bilingual children perform better in school.""
""Bazı araştırmalar, çift dilli çocukların okulda daha iyi performans gösterdiğini öne sürüyor.""

5. ""She lives in a bilingual household; her parents speak English and Arabic.""
""O, çift dilli bir evde yaşıyor; ailesi İngilizce ve Arapça konuşuyor."""

Yorumlar