bilk ne demek

 """Bilk"" kelimesi Türkçeye genellikle ""aldatmak"", ""kaçmak"" veya ""kestirmek"" gibi anlamlar taşıyan bir fiil olarak çevrilebilir. 


1. ""Aldatmak"" anlamı: ""Bilk"" kelimesi, genellikle birisini parasal olarak hile yoluyla dolandırmak anlamında kullanılır. Örneğin, bir hizmet için ödediği halde hizmeti almayan bir kişi aldatılmış olabilir. İngilizce'de ""He bilked me out of my savings"" cümlesi, ""Beni tasarruflarımdan aldatıp aldı"" anlamına gelir.


2. ""Kaçmak"" anlamı: Fiyat ödemeden bir hizmetten yararlanmayı ifade eder. Örneğin, birisi taksi ücretini ödemeden taksiden kaçabilir. Bu durum İngilizce'de ""He bilked the taxi fare"" cümlesiyle, ""Taksi ücretinden kaçtı"" anlamında ifade edilebilir.


3. ""Kestirmek"" anlamı: Bilk, genellikle bir şeyden kaçmak anlamında değil, ama çaba veya görevi atlamak, bir şey yapmaktan kaçınmak gibi anlamlarda kullanılır. İngilizce'de ""He bilked his responsibilities"" cümlesi, ""Sorumluluklarından kaçtı"" anlamına gelir. 


Bunun yanında, bilk kriket oyununda bir terim olarak da kullanılır. Bir oyuncu topu atmadan önce bileği çevirirse, bu da bilk olarak kabul edilir. 


Genellikle ""bilk"" kelimesi olumsuz durumlarla bağdaşır ve dolandırıcılık veya kaçış anlamında kullanılır. 


Not: ""Bilk"" kelimesi esasen modern Türkçede herhangi bir karşılığı bulunmayan bir kelime olup, çevirisi ve açıklamaları çoğunlukla dil bilimsel açıdan yapılmaktadır. Halk dilinde pek kullanılan bir kelime değildir."

"Tabii ki, ""bilk"" kelimesi İngilizce'de genellikle ""kandırmak"" veya ""aldatmak"" anlamında kullanılır. Aşağıda isteğinize uygun 5 cümle ve Türkçe çevirileri:

1. ""Despite his friendly words, he was trying to bilk us into giving him our money."" 
Türkçe çeviri: ""Samimi sözlerine rağmen, bizi paralarımızı vermemiz için kandırmaya çalışıyordu.""

2. ""We realized that the promoter had bilked us out of our tickets.""
Türkçe çeviri: ""Organizatörün biletlerimizi bize kaptırdığını fark ettik.""

3. ""He's been accused of trying to bilk investors out of their savings."" 
Türkçe çeviri: ""Yatırımcıların tasarruflarını almaya çalışmakla suçlandı.""

4. ""Many companies were bilked by the fraudulent scheme.""
Türkçe çeviri: ""Birçok şirket, dolandırıcılık şeması tarafından aldatıldı.""

5. ""She managed to bilk the system and escape from the prison.""
Türkçe çeviri: ""Sistemi kandırmayı başardı ve hapisten kaçtı."""

Yorumlar