bill ne demek

 """Bill"" kelimesinin Türkçede birkaç farklı anlamı bulunmaktadır.


1- ""Fatura"": Satın alınan ürünler veya hizmetlerin bedelinin belirtildiği bir belgeyi ifade eder. 

Örnek cümle: ""The telephone company sent me a high bill."" (Telefon şirketi bana yüksek bir fatura gönderdi.)


2- ""Yasa tasarısı"" veya ""Kanun tasarısı"" : Yasama organlarında görüşülmek ve yasalaşması beklenen tasarıları ifade eder. 

Örnek cümle: ""The senator introduced a new bill."" (Senatör yeni bir kanun tasarısı sundu.)


3- Para birimleri için de ""bill"" kelimesi kullanılır. Özellikle Amerikan İngilizcesinde çok yaygındır.

Örnek cümle: ""He paid the check with a fifty-dollar bill."" (Hesabı elli dolarlık banknot ile ödedi.)


4- Kuşların gagasını ifade eder.

Örnek cümle: ""The bird uses its bill to catch insects."" (Kuş, böcek yakalamak için gagasını kullanır.)


5- ""Bill"" aynı zamanda bir erkek ismi olabilir.

Örnek cümle: ""Bill is my best friend."" (Bill en iyi arkadaşım.)"

"1) ""I have to pay my phone bill this week."" - Bu hafta telefon faturamı ödemem gerekiyor.
2) ""The waiter gave us the bill at the end of the meal."" - Garson yemeğin sonunda bize faturayı verdi.
3) ""Bill is my brother's best friend."" - Bill, kardeşimin en iyi arkadaşı.
4) ""The senator introduced a new bill into the congress."" - Senatör, kongreye yeni bir yasa tasarısı sundu.
5) ""The bird's bill was very unique and colorful."" - Kuşun gagası çok benzersiz ve renkliydi."

Yorumlar