bill of entry ne demek

 """Bill of Entry"" Türkçede ""Gümrük Beyannamesi"" anlamına gelir. 


Gümrük Beyannamesi, bir ülkeye ithal ya da ihrac edilen bir mal ya da mal grubunun gümrüğe sunulan belgesidir. Bu belge, bir malın türünü, miktarını, değerini ve nihai varış yerini detaylı bir biçimde gösterir. Gümrüğe girerken, malın değerinin belirlenmesi ve doğru verginin tahsil edilmesi için bu bilgilere gereksinim vardır.


Örnekleme yaparsak, Türkiye'ye bir parti elektronik malzeme ithal ettiğinizi varsayalım. Bu durumda, ithal edilen ürünlerin miktarını, türlerini, toplam değerini ve varış yerlerini belirten bir Gümrük Beyannamesi hazırlamanız ve yetkili gümrük idaresine sunmanız gerekmektedir. Bu belgeye dayanarak gümrük vergisi hesaplanır ve tahsil edilir.


Bu belge, mal sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından doldurularak gümrük idaresine sunulur ve gümrük işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar. Tüm bilgilerin doğru girilmesi çok önemlidir, çünkü herhangi bir hata veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşılabilmektedir. Bu belge genellikle gümrük müşavirleri, nakliye şirketleri, ithalat-ihracat firmaları ve diğer ticari işletmeler tarafından kullanılır."

"1. The customs officer required the bill of entry for the imported goods.
- Gümrük memuru, ithal edilen mallar için mutabakat faturasını talep etti.

2. Without the bill of entry, they won't allow your shipment to clear customs.
- Giriş makbuzu olmadan, gönderinize gümrükten izin verilmeyecektir.

3. The bill of entry details the specifications of the goods to be imported.
- Giriş makbuzu, ithal edilecek malların özelliklerini ayrıntılandırıyor.

4. We have submitted the bill of entry to customs for assessment.
- Değerlendirme için mutabakat faturasını gümrüğe sunduk.

5. The agent prepares the bill of entry for the items being imported.
- Acenta, ithal edilen eşyalar için mutabakat faturasını hazırlar."

Yorumlar