bill of lading ne demek

 """Bill of Lading"" Türkçe'ye ""Konşimento"" olarak çevrilebilir.


Konşimento, malın taşıyıcı tarafından alındığını ve bir anlaşmanın parçası olarak belirlenen yere taşınma sözünü veren bir anlaşma belgesidir. Bu belge genellikle uluslararası ticarette kullanılır ve hem alıcı hem de satıcı için hukuki güvence sağlar. Satıcı, alıcının malı alabilmesi için konşimentoyu alıcıya gönderir.


Konşimento detayları arasında, taşıyıcının adı ve adresi, malın alındığı ve teslim edileceği yer, malın tanımı (miktar, tür, değer vb.) ve taşıma ücreti (navlun) bulunur.


Konşimento, genellikle navlunla ilgili hukuki sorunları çözmede, malın kimin mülkiyetinde olduğunu belirlemede ve malın taşımasında hangi taşıyıcının sorumlu olduğunu belirlemede kullanılır.


Özetle, konşimento, malın gönderildiği ve alındığı kişiler arasındaki anlaşmayı, malın ne olduğunu ve taşıma işleminin nasıl gerçekleşeceğini belgeler. Bu belge, malların ticaretini düzenleyen ve malların taşınması sürecinde mal sahiplerini koruyan önemli bir belgedir."

"1) ""The shipping company issued a bill of lading once the goods were loaded onto the ship."" 
(Şirket, mallar gemiye yüklendiğinde bir konişmento düzenledi.)

2) ""You should always keep the bill of lading until the transaction is complete.""
(İşlem tamamlanana kadar her zaman konişmentoyu saklamalısınız.)

3) ""The bill of lading serves as a receipt for the transported goods.""
(Konişmento, taşınan mallar için bir makbuz olarak hizmet verir.)

4) ""The reliability of a shipment can be validated by a bill of lading.""
(Bir sevkiyatın güvenilirliği bir konişmento ile doğrulanabilir.)

5) ""A bill of lading is a legally binding document between the shipper and carrier.""
(Konişmento, nakliyeci ve taşıyıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.)"

Yorumlar