billfold ne demek

 """Billfold"" İngilizce'de, genellikle paranın ve çeşitli kartların saklanması için tasarlanmış, katlanabilen bir cüzdan türünü ifade eder. Bu kelime Türkçeye ""cüzdan"" olarak çevrilebilir. 


""Billfold"", genellikle iki parça deri veya kumaşın bir araya dikilmesi ve bir veya iki tarafında kart saklamak için bölmeler ve ortada banknot saklamak için geniş bir kısım olan tasarımla yapılır. Billfold, hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılabilir ve genellikle giysi cebinde taşınır.


Örnek bir cümle kullanımı:

- He took out his billfold and paid the check.

- Cüzdanını çıkardı ve faturayı ödedi. 


Bu cümlede, bir kişi hesabı ödemek için cüzdanını kullandığı belirtiliyor. Billfold kelimesi genellikle Amerikan İngilizcesinde kullanılırken, Britanya İngilizcesinde bu tip bir cüzdana genellikle ""wallet"" denir. Bu sözcüğün kullanımı genellikle günlük konuşmalarda ve yazılı İngilizcede yaygındır."

"Sure! Here are 5 example sentences using the word ""billfold"".

1. ""He always keeps his driver's license in his billfold.""
- ""O, her zaman sürücü belgesini cüzdanında saklar.""

2. ""I thought I had lost my billfold, but it was in my other jacket pocket.""
- ""Cüzdanımı kaybettiğimi düşündüm ama o diğer ceket cebimdeydi.""

3. ""He opened his billfold to pay for the meal.""
- ""Yemek için ödeme yapmak üzere cüzdanını açtı.""

4. ""Her billfold was full of old receipts and coins.""
- ""Cüzdanı eski makbuz ve bozuk paralarla doluydu.""

5. ""It's not safe to carry a lot of cash in your billfold.""
- ""Cüzdanınızda çok fazla nakit taşımak güvenli değildir."""

Yorumlar