black bloc ne demek

 """Black bloc"" kelimesi Türkçeye direk olarak ""Karabloc"" veya ""Siyah Blok"" olarak çevrilebilir. Ancak bu kelime çoğunlukla genellikle protestolarda kendilerini tüm siyah giysilerle ve genellikle maskelerle tanımlayan bir grup eylemciyi ifade eder. 


""Black bloc"" taktiği, ilk olarak 1980'lerin sonlarında Batı Almanya'daki otomobil karşıtı protestolar ve nükleer enerji karşıtı hareket sırasında kullanıldı. Teknik, 1999 Seattle'daki Dünya Ticaret Örgütü zirvesi sırasında ABD'de popülerlik kazandı.


Bu taktiği benimseyen eylemciler genellikle ortak bir amaç için birleşirler, ancak genellikle belirli bir ana grup veya lider yoktur. Giysileri, polis veya gözetleme kameralarının onları tanımlamasını zorlaştırmak amacıyla giyilir. Eylemleri genellikle pasif direnişi aşan eylemlerle ilgilidir ve çoğu zaman mülkiyeti tahrip etmeye, kolluk kuvvetleriyle çatışmaya veya diğer şekillerde toplumsal düzeni bozmaya yöneliktir.


Ancak, 'black bloc' teriminin Türkçe'de direk bir karşılığı olmaması ve genellikle orijinal İngilizce haliyle kullanılması nedeniyle, Türkiye'deki kullanımı çoğunlukla siyah giyinen ve protestolarda belirgin bir varlık gösteren bu tür radikal eylemcilere atıfta bulunmak için oluyabilir. Ancak bu terim genellikle daha çok Batı'daki protestolarla ilişkilendirilir."

"1. ""The black bloc protest had thousands of participants."" - ""Black bloc protestosunda binlerce katılımcı vardı.""
2. ""The police were on high alert due to the anticipated black bloc."" - ""Polis, beklenen black bloc nedeniyle yüksek alarmdaydı.""
3. ""Participants in the black bloc wore masks to hide their identities."" - ""Black bloc'ta yer alan katılımcılar, kimliklerini gizlemek için maskeler takıyordu.""
4. ""News channels broadcasted live footage of the black bloc."" - ""Haber kanalları, black bloc'un canlı görüntülerini yayınladı.""
5. ""Critics argue that the black bloc's tactics are too violent."" - ""Eleştirmenler, black bloc'un taktiklerinin çok şiddetli olduğunu iddia ediyor."""

Yorumlar