black box ne demek

 """Black box"" kelime grubunun Türkçeye doğrudan çevirisi ""siyah kutu""dur. Ancak bu terim çeşitli alanlarda farklı anlamları ifade eder.


1. Teknoloji ve Bilişim: Bilgisayar biliminde ve elektronikte, ""black box"" bir sistem veya cihazın iç işleyişinin bilinmediği, ancak girdi ve çıktıları üzerinden fonksiyonunun anlaşıldığı durumları ifade eder. Yani bir giriş verildiğinde, hangi çıktının alınacağını bilebiliriz, ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği bilinmez veya göz ardı edilebilir.


2. Havacılık: Havacılıkta ""black box"" uçak kazalarında uçağın son hareketlerini, pilotlarla yapılan son konuşmaları ve diğer bilgileri kaydeden bir cihazı ifade eder. Bu kutu aslında turuncu veya parlak kırmızıdır, ancak çoğunlukla ""black box"" şeklinde adlandırılır.


3. Bilim ve Araştırma: Bilimde ""black box"", araştırıcıların içinde olup bitenleri gözlemlemesen bile, bir sistemin davranışlarını veya yanıtlarını gözlemlemek ve anlamak için kullandığı bir kavramdır. Yani her türlü giriş ve çıkışı gözlemleyebiliriz, ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz.


Bu nedenle, ""black box"" kelime grubunun doğru Türkçe karşılığını belirlemek için terimin hangi bağlamda kullanıldığını anlamak önemlidir."

"1. ""The black box of the crashed plane was found in the wreckage."" 
Çeviri: ""Çarpışan uçağın siyah kutusu enkazda bulundu.""

2. ""The investigators are hoping the black box will reveal what caused the accident.""
Çeviri: ""Araştırmacılar, olayın nedenini siyah kutunun açığa çıkaracağını umuyorlar.""

3. ""In the event of a crash, the black box is designed to survive.""
Çeviri: ""Bir çarpışma durumunda, siyah kutu hayatta kalacak şekilde tasarlanmıştır.""

4. ""The black box recorded the last moments of the pilot's conversation before the plane went down.""
Çeviri: ""Siyah kutu, uçağın düşmeden önce pilotun son anlarındaki konuşmayı kaydetti.""

5. ""Airline officials refused to comment until they had analyzed the black box data from the flight.""
Çeviri: ""Hava yolu yetkilileri, uçuştan gelen siyah kutu verilerini analiz etmeden yorum yapmayı reddetti."""

Yorumlar