black humour ne demek

 """Black humour"" Türkçeye ""kara mizah"" olarak çevrilebilir. 


Kara mizah genellikle istismar, ölüm, hastalık, savaş gibi ciddi ve genellikle sakıncalı görülen konuları hicivli ve tuhaf bir şekilde ele alan bir mizah biçimidir. Tayin edici özelliği, popüler mizahın genellikle uzak durduğu konulara olduğu kadar sevinçli ve oyunlu olma eğilimidir.


Bu tür mizah, hem seyircinin hem de hikaye anlatıcının karşılaştığı acı ve üzüntünün ağırlığını gidermenin bir yolu olarak kullanılabilir. Tekrarlayan bir tema, genellikle şiddetli veya rahatsız edici safhaların olmasıdır.


Öte yandan, kara mizah, karmaşık ve çalkantılı durumları basitleştirerek kişinin günlük hayatın negatif yönleriyle başa çıkmasına da yardımcı olabilir. Görünüşe göre uygunsuz veya tatsız konulara esprili bir bakış açısıyla yaklaşmak, insanların travmadan, anksiyeteden ve depresyondan korunmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, kara mizahın stres ve anksiyeteyi azalttığını göstermiştir."

"1) ""This movie uses black humor to address serious issues."" - Bu film, ciddi konuları ele almak için kara mizah kullanıyor.
2) ""His jokes are full of black humor, not everyone gets them."" - Onun şakaları kara mizahtan oluşuyor, herkes onları anlamıyor.
3) ""Black humor is often misunderstood, causing discomfort for some."" - Kara mizah sıklıkla yanlış anlaşılır, bu da bazıları için rahatsızlık yaratır.
4) ""Satirical shows often use black humor as a tool of social commentary."" - Mizahi gösteriler sık sık kara mizahı, sosyal yorumun bir aracı olarak kullanır.
5) ""While some find black humor off-putting, others appreciate its wit and edge."" - Bazıları kara mizahı itici bulurken, diğerleri onun zekasını ve keskinliğini takdir eder."

Yorumlar