black is white idiom ne demek

 """Black is white"" ifadesinin tam bir Türkçe karşılığı yoktur, bu bir İngiliz deyimidir. Ancak, bu deyim genellikle ""hatalıyı doğru olarak gösterme, yanlışı saptırma"" gibi anlamlara gelir. Eğer birisi ""black is white"" dediğinde, genellikle başkasının gayet açık bir gerçeklik karşısında tamamen karşı bir fikirde ısrar ettiğini veya hakikati çarpıttığını ifade etmek istiyor demektir.


Örneğin;

- ""You're arguing that black is white, no matter what the evidence shows.""

(Türkçesi: ""Kanıtlar ne gösterirse göstersin, yanlışın doğru olduğunu savunuyorsun."")


Bu İngiliz deyimini Türkçe deyim 'gözüne perde inmek' ile benzer bir anlama sahip fakat tam olarak aynı değildir. Bununla birlikte, bu cümle genellikle bir gerçek ya da başka bir şey görmeyi reddeden birine karşı kullanılır. Bilinçli bir şekilde bir durumu yanlış yorumlama ya da gerçeği inkar etmek için de kullanılabilir."

"1. ""He is so stubborn that if you tell him the sky is blue, he would argue that black is white.""
- ""O kadar inatçıdır ki, ona gökyüzünün mavi olduğunu söylerseniz, siyahın beyaz olduğunu savunur.""

2. ""In that upside-down company, black is white and wrong is right.""
- ""O tersine çevrilmiş şirkette, siyah beyazdır ve yanlış doğrudur.""

3. ""No matter how much you try to persuade him, to him, black is white.""
- ""Ne kadar ikna etmeye çalışırsanız çalışın, onun için siyah beyazdır.""

4. ""In the world of politics, black is often white, and the truth can be hard to find.""
- ""Politikanın dünyasında, siyah genellikle beyazdır ve gerçeği bulmak zor olabilir.""

5. ""They are trying to convince us that black is white and the war is peace.""
- ""Bize siyahın beyaz olduğunu ve savaşın barış olduğunu ikna etmeye çalışıyorlar."""

Yorumlar