black magic ne demek

 "Black magic" Türkçeye "kara büyü" olarak çevrilebilir. Genellikle negatif sonuçları olan, genellikle kötülük, zarar veya ayrılık amacıyla uygulanan büyü veya büyücülük türüdür. Kara büyü, genellikle insanlar üzerinde kontrol kurmak, onlara zarar vermek veya onlardan intikam almak amacıyla kullanılır. Sözcük, aynı zamanda bir bireyin güç ve kontrol kazanmasını sağlayabilecek daha koyu ve daha tehlikeli doğaüstü güçleri ifade etmek için de kullanılabilir. Bu terim başkalarına zarar verme potansiyeli olan olağanüstü güçleri ve yazgıları manipüle etme eylemlerini içerebilir. Bu, bazen endişe, korku ve suçluluk duygularını tetikleyen tehlikeli ve korkutucu bir pratiktir. Bununla birlikte, "kara büyü" terimi genellikle batıl inançlar ve hurafelerle bağlantılıdır ve genellikle bilim, mantık ve rasyonellik dışı bir durum olarak görülür.

"1. ""Many villagers still believe in black magic and curses."" - ""Birçok köylü hala sihir ve lanetlerine inanıyor.""
2. ""He accused her of using black magic to cause his illness."" - ""Onun hastalığına neden olmak için sihir yaptığını iddia etti.""
3. ""The villagers were scared of the old woman, claiming she practiced black magic."" - ""Köylüler, yaşlı kadından korkuyordu çünkü onun sihirle uğraştığını iddia ediyorlardı.""
4. ""There is a popular belief that black magic has the power to make or break a person's life."" - ""Sihirin bir kişinin hayatını yapma veya bozma gücüne sahip olduğuna dair popüler bir inanış vardır.""
5. ""Many scary stories revolve around symbols and rituals associated with black magic."" - ""Birçok korkutucu hikaye, sihirle ilişkilendirilen semboller ve ritüeller etrafında döner."""

Yorumlar