black mark ne demek

 """Black mark"" kelime tam karşılığı olarak Türkçe'de ""kara leke"" olarak çevirilir. Ancak 'black mark', İngilizce'de genellikle birisinin karakteri, sicili veya itibarı üzerinde olumsuz bir etkisi olan bir eylem, olay veya durumu belirtmek için kullanılır. 


Örneğin; bir öğrenci okulda kötü davrandığında bu, onun disiplin sicilinde bir ""black mark"" (kara leke) bırakır. 


Bununla birlikte ""black mark"" ayrıca bir başarısızlık, ayıp veya hata göstergesi olarak da kullanılır. İş yerinde bir proje üzerinde kötü çalışmayla ilgili olarak bir görevliye ""black mark"" verilebilir. Bu, kişinin iş performans değerlendirmesinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.


""Black mark"" kelimesinin bir başka kullanımı da; bir grup, topluluk veya organizasyon tarafından uygunsuz veya hoş karşılanmayan bir şey yapılmasında bulunulabilir. Örneğin; bir spor takımının olumsuz davranışları toplulukta bir ""black mark"" (kara leke) olarak algılanabilir.


Sonuç olarak, ""black mark"" özünde bir kişinin, bir grup veya bir olayla ilişkili olumsuz bir durum veya izlenim anlamına gelir."

"1. English: ""James previously had a clean record, but his recent behavior has left a black mark on it.""
Turkish: ""James'nin önceden temiz bir sicili vardı, ancak son davranışları onun üzerinde bir kara leke bıraktı.""

2. English: ""The incident left a black mark on the company's reputation.""
Turkish: ""Olay, şirketin itibarında bir kara leke bıraktı.""

3. English: ""His disregard for the rules has resulted in a black mark against his name.""
Turkish: ""Kurallara olan ilgisizliği, adına bir kara leke getirmesine neden oldu.""

4. English: ""A single black mark won't ruin your chances completely, but you should try to avoid them.""
Turkish: ""Tek bir kara leke şanslarınızı tamamen bozmayacak, ancak onlardan kaçınmaya çalışmalısınız.""

5. English: ""Having a number of black marks on your credit history will make it more difficult for you to get a loan.""
Turkish: ""Kredi geçmişinizde bir dizi kara leke bulunması, kredi almanızı zorlaştıracaktır."""

Yorumlar