black market ne demek

 """Black market"" Türkçeye ""karaborsa"" olarak çevrilebilir. ""Black market"" veya ""karaborsa"", hükümet düzenlemesi ya da denetiminin dışında, genellikle yasadışı şekilde mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı yerleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 


Bu terim genellikle yönetmelik veya yasaların olduğu fakat kanunları çiğneyen insanlar tarafından kurulmuş bir ticaret sistemini ifade eder. Karaborsada genellikle kısıtlı veya yasaklanmış ürünler (örneğin; uyuşturucular, kaçak mallar) satılır, veya genellikle hükümet tarafından fiyatı düşürülmüş veya sabitlenmiş ürünler (örneğin; ilaçlar, yiyecekler vb.) daha yüksek bir fiyata satılır.


Özellikle savaş veya ekonomik kriz zamanlarında, yasal piyasada azalan veya yok olan mallar ve hizmetler karaborsada yaygın hale gelebilir. Ayrıca vergi kaçakçılığı ve diğer yasadışı faaliyetler için de bir çıkış yolu olabilir. 


Dolayısıyla ""black market"", hükümet kontrolü dışında, genellikle yasadışı yollarla mal ve hizmet alışverişi yapan insanları ve bu tip durumları ifade eder."

"1) English: Many stolen artworks end up on the black market.
Türkçe: Çalınan birçok sanat eseri, siyah pazarda son bulur.

2) English: The government is working to crack down on the black market in illegal drugs.
Türkçe: Hükümet, yasadışı ilaçlardaki siyah pazarı çökertmek için çalışıyor.

3) English: You can sometimes find rare antiquities on the black market.
Türkçe: Bazen siyah pazarda nadir antikalar bulabilirsiniz.

4) English: Imported goods are often sold at higher prices on the black market.
Türkçe: İthal ürünler genellikle siyah pazarda daha yüksek fiyatlara satılır.

5) English: Buying goods from the black market is both illegal and unethical.
Türkçe: Siyah pazardan mal almak hem yasadışıdır hem de etik değildir."

Yorumlar