black mood ne demek

 """Black mood"" ifadesi Türkçeye ""kara ruh hali"" ya da ""kötü ruh hali"" olarak çevrilebilir. Detaylı şekilde açıklanacak olursa:


""Black mood"" genellikle bir kişi çok sinirli, üzgün veya depresif olduğunda kullanılan bir ifadedir. Genellikle kişinin moralinin bozuk olması durumunda ya da genel yaşamından memnun olmaması durumunda kullanılır. 


Örneğin: ""He's been in a black mood all week."" cümlesi Türkçeye ""Tüm hafta kötü bir ruh hali içindeydi."" şeklinde çevrilebilir. Bu cümle, kişinin tüm hafta boyunca genelde sinirli ya da depresif olduğunu anlatır.


Bunun yanında ""black"" kelimesi genellikle olumsuz duyguları ve durumları belirtmek için kullanılır. Bu anlamda ""black"" kelimesi genellikle ""kötü"", ""olumsuz"" veya ""kara"" anlamında kullanılır ve genellikle bir durumun ya da kişinin olumsuz bir durumda olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu anlamıyla ""black"" kelimesi ""black mood"" ifadesinde de aynı şekilde kullanılmıştır ve kişinin kötü bir ruh hali içinde olduğunu belirtir."

"1. ""He has been in a black mood since he lost his job.""
- ""İşini kaybettiğinden beri kötü bir ruh hali içinde.""

2. ""In her black mood, she didn't want to see anyone.""
- ""Karamsar ruh hali içinde, kimseyi görmek istemiyordu.""

3. ""His black mood was evident from his lack of communication.""
- ""İletişim eksikliğiyle, karamsar ruh hali açıktı.""

4. ""After the argument, she was left in a black mood.""
- ""Tartışmadan sonra, karamsar bir ruh hali içerisinde kaldı.""

5. ""He couldn't shake off his black mood the whole day.""
- ""Bütün gün boyunca karamsar ruh halinden kurtulamadı."""

Yorumlar