Black Tuesday ne demek

 """Black Tuesday"", Türkçeye ""Kara Salı"" olarak çevrilebilir. ""Kara"" kelimesi, burada olumsuz bir anlam ifade ederken, ""Salı"" haftanın üçüncü günüdür. 


""Black Tuesday"" genellikle hem ABD hem de dünya tarihi bağlamında belirli bir olayı ifade eder. 29 Ekim 1929 tarihinde, Amerikan borsası tarihindeki en büyük çöküşe uğramış ve bu olay büyük buhran ya da daha yaygın adıyla Büyük Depresyon'un başlangıcını işaret etmiştir. Bu tarih Amerika'da işsizliğin rekor seviyelere ulaştığı ve ekonominin büyük ölçüde çöktüğü bir dönem olan Büyük Depresyon dönemini başlatmıştır.


Term ""kara"" ile başlayan birçok tarihi olayda, bu tip olayların olumsuz sonuçları nedeniyle genellikle olumsuz bir konnotasyon taşır. Buradaki ""kara"" kelimesi, bir şeyin kötüye gittiği ya da beklenmedik bir şekilde ters gittiği anlamına gelir.


Bu nedenle, ""Kara Salı"" hem belirli bir tarihi olayı ifade eder hem de genel olarak herhangi bir olumsuz veya felaket olayı ifade edebilir, özellikle bu olayın bir Salı günü gerçekleşmesi durumunda."

"1. ""Black Tuesday marked the end of the Roaring Twenties and the start of the Great Depression."" 
- ""Black Tuesday, Roaring Twenties'in sonunu ve Büyük Buhran'ın başlangıcını işaret etti.""

2. ""On Black Tuesday, Wall Street was filled with panic as stock prices plummeted."" 
- ""Black Tuesday'de, hisse senedi fiyatları çakıldığında Wall Street panikle doldu."" 

3. ""Many historians consider Black Tuesday as the most disastrous day in the history of the U.S. stock market.""
- ""Birçok tarihçi, Black Tuesday'yi ABD borsa tarihinin en felaketli günü olarak kabul eder.""

4. ""People lost their life savings on Black Tuesday, which devastated many families across the country.""
- ""Black Tuesday'de insanlar hayatları boyunca biriktirdikleri paraları kaybetti, bu durum ülke genelinde birçok aileyi harap etti.""

5. ""It was Black Tuesday that triggered a worldwide economic depression that lasted for over a decade.""
- ""On yılı aşkın sürecek olan dünya çapında bir ekonomik buhranı tetikleyen şey Black Tuesday oldu."""

Yorumlar