black widow ne demek

 """Black widow"" Türkçe'ye ""Karadul"" olarak çevrilebilir. Bu terim detaylarıyla aşağıdaki gibi açıklanabilir:


1. Biyolojik Anlamı: Black widow aslında bir örümcek türüdür. Dünya genelinde onlarca farklı black widow türü bulunur. İsminin Türkçesi ""Karadul""dur. Karadul örümcekleri genellikle siyah renkte ve karınlarının alt kısmında saat şeklinde kırmızı beneklere sahip örümcek türüdür. Bu tür örümcekler genellikle ısırığı sonucu oluşabilecek dozuna bağlı olarak ciddi zehirlemelere sebep olabilirler. Kırmızı benekler, genellikle bir uyarı işareti olarak görülür.


2. Kültürel-Kurgusal Anlamı: “Black widow” ifadesi, genellikle eşlerini öldürdükten sonra onların mal varlıklarını ele geçiren kadınlara atıfta bulunmak için kullanılır. Oldukça az rastlanan bu durumlar, genellikle kurgusal eserlerde (gerilim veya suç romanları, filmler, diziler vb.) işlenir.


3. Diğer: Müzik dünyasında ""Black Widow"" Iggy Azalea'nın bir şarkısının adıdır. Ayrıca Marvel Evreni'nde ""Black Widow"" veya Türkçe adıyla ""Kara Dul"", gerçek adı Natasha Romanoff olan bir kurgusal karakterin adıdır."

"1) The black widow spider is known for its venomous bite.
Karanlık dul örümceği, zehirli ısırığı ile bilinir.

2) The female black widow often eats her mate after reproduction.
Dişi kara dul genellikle üremeden sonra eşini yer.

3) This species, the black widow, can be found throughout North America.
Bu tür, kara dul, tüm Kuzey Amerika'da bulunabilir.

4) In the garage, he found a black widow nest.
Garajda, bir kara dul yuvası buldu.

5) The bite of a black widow can be very dangerous.
Kara dulun ısırığı çok tehlikeli olabilir."

Yorumlar