blackball ne demek

 """Blackball"" İngilizce'de bir kelime veya deyimdir ve Türkçeye genellikle ""karşı çıkmak"" veya ""oylama ile reddetmek"" olarak çevrilebilir. Detaylı bir açıklama yapmak gerekirse:


1. Kelimenin ilk ve en yaygın anlamı, özellikle bir isim veya öneriye karşı çıkmaktir. Bu genellikle bir oylama süreci içerir ve bir kişinin veya fikrin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Örneğin, bir kulübe yeni bir üyenin kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için kullanılabilir.


2. Ayrıca, bir kişi veya fikri sosyal olarak dışlamak veya reddetmek anlamında da kullanılabilir. Bir kişi veya fikir ""blackballed"" olduğunda, bu genellikle toplumun veya grubun bir parçası olmalarına izin verilmediği anlamına gelir.


Örnek cümleler:


1. (Oylama anlamında) ""The committee may blackball any applicant if they have valid reasons."" - Komite geçerli nedenleri varsa herhangi bir başvurana karşı çıkabilir.

2. (Sosyal dışlama anlamında) ""She was blackballed by the other members of the club because of her behavior."" - Davranışları nedeniyle kulüpteki diğer üyeler tarafından dışlandı."

"1. ""The committee decided to blackball the new applicant.""
""Komite, yeni başvuranı veto etmeye karar verdi.""

2. ""Despite his qualifications, the group chose to blackball him from the project.""
""Yeterliliklerine rağmen, grup onu projeden çıkarmanın kararlaştırdı.""

3. ""She was terrified she might be blackballed from the social club.""
""Sosyal kulüpten çıkarılacağından korkuyordu.""

4. ""If you reveal our secrets, we will have no choice but to blackball you.""
""Eğer sırlarımızı ifşa edersen, seni çıkarmaktan başka çaremiz olmaz.""

5. ""The member was blackballed due to his disrespectful behavior.""
""Üye, saygısız davranışları nedeniyle kulüpten çıkarıldı."""

Yorumlar