blackbird ne demek

 """Blackbird"" İngilizcede ""karatavuk"" anlamına gelir. Türkçede çoğunlukla ""karakarga"" ismiyle bahsedilir. ""Black"" siyah ve ""bird"" kuş anlamına gelirken, birleşik bir biçimde aynı zamanda bir kuş türünü ifade etmektedir.


1) Canlı Türü: ""Blackbird"" veya ""karatavuk"" özellikle Avrupa ve Asya bölgelerinde yaşayan, ötüşleriyle tanınan bir kuş türüdür. Genellikle tüyleri siyahtır ve parlak bir görünüme sahiptir. Dişi karatavuklar genellikle siyah değil, daha çok kahverengi renkleri ile bilinirler.


2) Şarkı: ""Blackbird"" aynı zamanda Beatles grubunun bir şarkısının ismidir. Şarkı genellikle huzur ve umudu temsil eder ve Amerikan sivil haklar hareketine atıfta bulunur. Şarkının adı Türkçe'ye genellikle ""Karatavuk"" veya ""Siyah Kuş"" olarak çevrilebilir.


3) Slang: ""Blackbird"" kelimesi Amerikan İngilizcesinde argo bir dilde, özellikle Amerikan Afro-Afro karşılaştırmalarında kullanılan bir terim olabilir. Ancak, bu kullanım oldukça eski ve artık yaygın olarak kullanılmamaktadır.


Lütfen unutmayın, bazı bağlamlarda ""blackbird"" kelimesi Türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir. Her zaman hangi bağlamın kullanıldığını belirlemek için tam cümleyi kontrol etmek iyidir."

"1. The blackbird is singing in the garden. (Bahçedeki kara karga şarkı söylüyor.)
2. I often see a blackbird perched on my window sill. (Pencere pervazımda sık sık bir kara karga görürüm.)
3. The blackbird has a distinct, beautiful song. (Kara karganın belirgin, güzel bir şarkısı vardır.)
4. There were several blackbirds chirping in the trees. (Ağaçlarda öten birkaç kara karga vardı.)
5. The blackbird's feathers are shiny and black. (Kara karganın tüyleri parlak ve siyahtır.)"

Yorumlar