blackboard jungle ne demek

 """Blackboard jungle"" İngilizce bir terimdir ve Türkçe'de tam anlamıyla ""tahta ormanı"" anlamına gelir ancak bu terim genellikle argo bir kullanıma sahiptir ve genellikle kontrolü zor, disiplinsiz öğrencilerin olduğu, öğretmenler için zorlayıcı bir okul veya sınıf ortamını anlatmak için kullanılır. 


Bu ifade ilk olarak 1954 tarihli bir Amerikan romanında kullanılmış ve aynı adı taşıyan 1955 yapımı bir filmin ismi olmuştur. Filmde, genellikle şiddetli ve kontrol edilemeyen gençlerden oluşan bir lise sınıfı anlatılır. Bu sebeple ""blackboard jungle"" terimi o zamandan bu yana genellikle bir okulun veya sınıfın zorluğunu ve kontrol edilemezliğini ifade etmek için kullanılır.


Örnek bir kullanım:


""As a new teacher, she was not prepared for the blackboard jungle she encountered at the inner city school."" 


(Türkçesi: ""Yeni bir öğretmen olarak, şehir içindeki okulda karşılaştığı tahta ormanına hazırlıklı değildi."")"

"1) ""The blackboard jungle in inner city schools can often be challenging for new teachers."" 
(""İç kent okullarındaki tahta ormanı genellikle yeni öğretmenler için zorlayıcı olabilir."")

2) ""The movie 'Blackboard Jungle' is a classic, portraying the difficulties teachers face in rough schools.""
(""'Blackboard Jungle' adlı film, zor okullarda öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları gösteren bir klasiktir."")

3) ""Dealing with the blackboard jungle requires not only patience but also a sound pedagogical strategy."" 
(""Tahta ormanı ile başa çıkmak sadece sabır değil aynı zamanda sağlam bir pedagojik strateji gerektirir."")

4) ""Reports show that the blackboard jungle is becoming more prevalent in underfunded schools.""
(""Raporlar, tahta ormanının az finanse edilen okullarda daha yaygın hale geldiğini göstermektedir."")

5) ""She was a fresh graduate, ready to face the challenges of the blackboard jungle.""
(""O, yeni bir mezundu, tahta ormanının zorluklarına karşı mücadele etmeye hazırdı."") 

Please note that 'Blackboard Jungle' is idiomatic language and it symbolizes an unruly class or school environment. It was popularized by the movie 'Blackboard Jungle' in 1955 and it does not literally mean a jungle of blackboards."

Yorumlar