blackboard ne demek

 """Blackboard"" kelimesi Türkçeye ""tahta"" olarak çevrilebilir. Kullanımı genellikle bir eğitim ve öğretim söz konusu olduğunda rastlanan bu kelime, özellikle okullarda öğretmenlerin üzerine yazı yazdığı, çizim ya da şemalar çizdiği flat bir yüzey anlamına gelir. Özellikle tiza ile yazı yazmaya uygundur. 


Detayla ifade etmek gerekirse, blackboard kelimesi İngilizce'de yazı tahtası anlamında kullanılır. 'Black' kelimesi 'siyah', 'board' kelimesi ise 'tahta, panö' anlamındadır. İki kelimenin birleşimi ile 'siyah tahta' olarak çevrilebilir. Ancak Türkçede doğru karşılığı genellikle 'yazı tahtası' ya da sadece 'tahta' dır.


Bir cümle içerisinde kullanımına örnek: ""The teacher wrote the homework on the blackboard."" (Öğretmen ödevi tahtaya yazdı.)"

"1. The teacher wrote the problem on the blackboard for the students to solve. 
(Yüksekokul hoca öğrencilere çözmeleri için tahtaya sorunu yazdı.)

2. Can you erase the blackboard?
(Tahtayı silebilir misiniz?)

3. The explanation on the blackboard increased the students' understanding of the topic.
(Tahtadaki açıklama, öğrencilerin konuyu anlamasını artırdı.)

4. She was asked to copy the notes from the blackboard.
(Tahtadan notları kopyalaması için ondan istendi.)

5. The teacher always uses chalk on the blackboard. 
(Hoca her zaman tahtada tebeşir kullanır.)"

Yorumlar