blacked ne demek

 """Blacked"" İngilizcede bir fiilin geçmiş zaman formudur. ""Black"" fiilinden gelmektedir ve Türkçeye ""karartmak"" veya ""siyahlaştırmak"" olarak çevrilebilir. Bu kelimenin çeşitli kullanımları vardır:


1) Renklendirme veya boyama anlamında kullanılır. Örneğin, ""He blacked the paper"" (Kağıdı siyaha boyadı) cümlesinde, bir kişinin kağıdı siyahlaştırdığını belirtir.


2) Bilgi saklama veya gizleme anlamında kullanılır. Örneğin, hükümet yetkilileri veya gazeteciler, hassas bilgilerin kamuoyuna sızmasını önlemek için belgeleri karartabilir. ""The government blacked out the classified information in the documents"" (Hükümet belgelerdeki gizli bilgileri kararttı) cümlesinde bu anlamı ifade eder.


3) İngilizcede ""Blacked"" kelimesi, elektrik kesintisi durumları için de kullanılır. ""The city blacked out due to the storm"" (Şehir fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşadı) cümlesinde, fırtına nedeniyle şehirde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edilir.


4) Ayrıca, ""blacked out"" ifadesi, bir kişi bayıldığında veya geçici olarak bilinç kaybı yaşadığında da kullanılabilir. ""He blacked out from the pain"" (Acıdan bayıldı). Burada ifade, bir kişinin ağrı nedeniyle bayıldığını anlatır.


Bu şekilde, ""blacked"" kelimesi bağlamına bağlı olarak farklı durumları ve anlamları ifade edebilir."

"1. ""He accidentally blacked the important documents."" - ""O, yanlışlıkla önemli belgeleri kararttı.""
2. ""The city was blacked during the storm."" - ""Şehir, fırtına sırasında karanlığa büründü.""
3. ""The director blacked his latest film in several countries."" - ""Yönetmen, son filmini bazı ülkelerde gösterime kapattı (yasakladı).""
4. ""The screen blacked out in the middle of the presentation."" - ""Sunumun ortasında ekran karardı.""
5. ""He blacked the pages of the book with a marker."" - ""O, kitabın sayfalarını bir işaretleyici ile kararttı."""

Yorumlar