blacken ne demek

 """Blacken"" İngilizceden Türkçeye ""kararmak,"" ""karartmak"" ya da ""lekelemek"" olarak çevrilebilir. Detaylı bir şekilde anlamları ve kullanımlarını açıklayacak olursak:


1. ""Kararmak"" : Bu anlamda blacken, özellikle bir cismin veya birinin renginin zamanla veya belirli bir olay sonucunda kara bir tona dönüşmesi durumunu ifade eder. Örnek: ""The silver blackened over time"" - ""Gümüş zamanla karardı.""


2. ""Karartmak"" : Bu anlamda blacken, bir şeyi kasıtlı olarak kararmasına yol açmak anlamına gelir. İşlemi fiilen gerçekleştiren bir kişi veya şeyi belirtmek için geçişli bir fiil olarak kullanılır.Örnek: ""He blackened the paper with charcoal."" - ""Kağıdı kömürle kararttı.""


3. ""Lekelemek"" : Bu kullanım şekli genellikle bir kişinin karakteri veya itibarı hakkında konuşurken blacken'ın kullanılmasına işaret eder. Genellikle birinin itibarını bilerek zarara uğratma niyetiyle kullanılır. Örnek: ""He attempted to blacken his rival's character."" - ""Rakibinin karakterini lekelemeye çalıştı.""


Bu detaylar, blacken kelimesinin İngilizce'deki farklı kullanımlarına ve bunların Türkçedeki karşılıklarına çeşitli örneklerle ışık tutmaktadır."

"Tabii ki! ""Blacken"" kelimesi genellikle bir cismin veya mekanın kararması veya karartılması anlamında kullanılır. İşte ""blacken"" kelimesi içeren İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çeviriler:

1. ""The chef will blacken the chicken for your Cajun dish."" 
(Şef, Kajun yemeğiniz için tavuğu karartacak.)

2. ""Over time, the silver piece started to blacken."" 
(Zamanla, gümüş parça kararmaya başladı.)

3. ""They used a special powder to blacken the actors' teeth for the film."" 
(Film için aktörlerin dişlerini karartmak için özel bir toz kullandılar.)

4. ""Smoke from the fire started to blacken the sky."" 
(Ateşten çıkan duman gökyüzünü karartmaya başladı.)

5. ""Don't forget to blacken the box on your voting ballot."" 
(Oy pusulanızdaki kutuyu karartmayı unutmayın.)"

Yorumlar