blacken someone's name/image/reputation phrase ne demek

 "The English phrase “to blacken someone's name/image/reputation” translates into Turkish as ""birinin adını/imajını/itibarını karalamak"".


This phrase is used when someone damages another person's reputation by saying or publishing unpleasant things about them. The term ""blacken"" is used to symbolize wrongness or evil, indicating that the person's formerly ""clean"" name/image/reputation is now tarnished or dirtied with bad actions or words. Here are some contexts:


1. In personal life, gossiping about a friend's mistakes or secrets can blacken their reputation among common friends.

Turkish: Kişisel hayatta, bir arkadaşın hataları veya sırları hakkında dedikodu yapmak, onların itibarını ortak arkadaşlar arasında karalayabilir.


2. In professional life, if someone spreads false information about a colleague's work ethic or behavior, it blackens that person's image within the company.

Turkish: Profesyonel yaşamda, biri bir meslektaşın iş etiği veya davranışı hakkında yanlış bilgiler yayarsa, bu o kişinin şirket içindeki imajını karalar.


3. In media, certain publications or broadcastings might blacken a public figure's name by focusing disproportionately on their controversies or mistakes.

Turkish: Medyada, belirli yayınlar veya yayınlar, bir kamu figürünün adını, tartışmalarına veya hatalarına aşırı oranda odaklanarak karalayabilir."

"1) ""It's unfortunate that he would go as far as to blacken her name just to win the election."" 
Çeviri: ""Seçimi kazanmak adına ismini karartacak kadar ileri gitmesi çok talihsiz.""

2) ""Rumours can easily blacken the reputation of a celebrity.""
Çeviri: ""Dedikodular kolaylıkla bir ünlünün itibarını karartabilir.""

3) ""His dishonest actions have already blackened his image in the business world."" 
Çeviri: ""Dürüst olmayan davranışları iş dünyasında imajını zaten kararttı.""

4) ""The scandal served to blacken the company's name and lost them many clients."" 
Çeviri: ""Skandal, şirketin adını karartmak için zemin hazırladı ve birçok müşteri kaybedildi.""

5) ""She accused the media of trying to blacken her reputation."" 
Çeviri: ""Medyanın itibarını karartmaya çalışmakla suçladı."""

Yorumlar