blackening ne demek

 """Blackening"" kelimesi İngilizce'de bir isim veya fiil olarak kullanılır ve Türkçe'ye genellikle ""karartma"" veya ""kararmak"" olarak çevrilebilir. Kullanımına bağlı olarak çeşitli anlamlar içerebilir:


1. Bir şeyi siyahlaştırma eylemi (isim olarak kullanımı): Bir nesne veya yüzeye siyah bir renk verme işlemine denir. Örneğin: ""The blackening of the paper was not accidental."" Türkçesi: ""Kağıdın karartılması kazara olmadı."" 


2. Yiyeceklerin pişirme tarzı (isim olarak kullanımı): Özellikle baharatlı bir karışımla kaplanan ve yüksek ısıda hızlıca pişirilen yiyeceklere denir, genellikle balık veya et yemeklerinde görülür. Örneğin: ""Blackening is a popular cooking technique in Louisiana."" Türkçesi: ""Karartma, Louisiana'da popüler bir pişirme tekniğidir.""


3. Fiil olarak ""kararmak"" veya ""siyahlaşmak"": Bir nesne veya malzemenin renginin zamanla veya belirli bir sürecin bir sonucu olarak siyahlaşmasına denir. Örneğin: ""The silverware started blackening after many years of use."" Türkçesi: ""Gümüş eşyalar yıllarca kullanımdan sonra kararmaya başladı.""


Bunun dışında, mecazi bir anlamda da kullanılabilir ve genellikle bir kişi veya kurumun itibarını zedelemek için kullanılır. Örneğin: ""The media is often accused of blackening the reputation of celebrities."" Türkçesi: ""Medya genellikle ünlülerin itibarını karartmakla suçlanır.""


Her kullanımda, ""blackening"" kelimesinin Türkçe karşılığını bağlamına göre uygun bir şekilde seçmelisiniz."

"1. The blackening of the sky signaled a coming storm.
Gökyüzünün kararması, yaklaşan bir fırtınayı işaret ediyordu.

2. The blackening bananas were perfect for making banana bread.
Kararan muzlar, muz ekmeği yapmak için mükemmeldi.

3. I noticed the silverware was blackening with age.
Çatal bıçak takımının yaşlanmaya bağlı olarak karardığını fark ettim.

4. The blackening of the iron is a natural oxidation process.
Demirin kararması doğal bir oksidasyon sürecidir.

5. The artist used a blackening technique to give her painting a deeper meaning.
Sanatçı, resmine daha derin bir anlam katmak için bir karartma tekniği kullandı."

Yorumlar