blackface ne demek

 """Blackface"" kelimesi Türkçeye ""zenci taklidi"" ya da ""siyahi taklidi"" olarak çevrilebilir. 


Bu terim, genellikle beyazların, özellikle tiyatro ve film oyuncularının, vücut ve yüzlerini boyayarak veya makyaj yaparak Afro-Amerikalıları taklit etmelerini ifade eder. Bu uygulama, genellikle siyahların aşağılandığı ve ırkçı stereotiplerin pekiştirildiği bir eğlence biçimi olarak kabul edilir.


Blackface, ABD'nin 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarındaki Minstrel Şovları sırasında popüler hale gelmiştir. Bu şovlarda beyaz oyuncular, siyah karakterleri aşağılayıcı ve küçümseyici bir şekilde canlandırırlardı. Günümüzde ise blackface, ırkçılığın bir simgesi olarak kabul edilir ve genellikle toplum tarafından hoş karşılanmaz. 


Birçok kesim tarafından, ırkçılığı ve ırksal ayrımcılığı destekleyen bir eylem olarak görülür. Bu yüzden, modern dünya genelinde yaygın bir şekilde kabul görmüş değildir ve genellikle kınanır.


1. ""He was heavily criticised for appearing in blackface in the old photographs.""
""Eski fotoğraflarda blackface yaptığı için ağır bir şekilde eleştirildi.""

2. ""Her decision to wear blackface for the costume party sparked controversy.""
""Kostüm partisi için blackface yapma kararı tartışma yarattı.""

3. ""The comedy troupe's use of blackface in their sketches was seen as outdated and offensive.""
""Komedi grubunun skeçlerinde blackface kullanması modası geçmiş ve saldırgan olarak görüldü.""

4. ""Despite the public outcry, the variety show continued their use of blackface.""
""Kamuoyundan gelen tepkilere rağmen, çeşitli gösteri blackface kullanmaya devam etti.""

5. ""Portraying characters in blackface is widely considered as an act of racism.""
""Karakterleri blackface ile canlandırmak geniş çaplı olarak bir ırkçılık eylemi olarak kabul edilir."""

Yorumlar