blackfly ne demek

 """Blackfly"" İngilizce bir terim olup Türkçeye ""kara sinek"" olarak çevrilebilir. 

Kara sinek genellikle iki farklı tür böceğe atıfta bulunabilir:


1) Genellikle Simuliidae familyasının üyeleri olan küçük kara sineklerini ifade edebilir. Bunlar ısırma böcekleridir ve dişiler kanla beslenir. Genellikle akan suyun yakınında bulunan bir dizi habitatda bulunurlar.


2) Ayrıca rengi siyah olan bir beyaz sinek türüne de atıfta bulunabilir. Bunlar, mahsullere ve süs bitkilerine zarar verebilecek bitki zararlılarıdır."

"1) ""A swarm of blackflies ruined our picnic.""
Çeviri: ""Bir sürü karasinek pikniğimizi mahvetti.""

2) ""In some regions, blackflies can transmit serious diseases.""
Çeviri: ""Bazı bölgelerde, karasinekler ciddi hastalıklar yayabilir.""

3) ""I was bitten by a blackfly during my camping trip.""
Çeviri: ""Kamp gezim sırasında bir karasinek tarafından ısırıldım.""

4) ""Blackflies are especially active in the spring season.""
Çeviri: ""Karasinekler özellikle ilkbahar mevsiminde aktiftir.""

5) ""One of the challenges of hiking in the wilderness is dealing with swarms of blackflies.""
Çeviri: ""Vahşi doğada yürüyüşün zorluklarından biri karasinek sürüleriyle başa çıkmaktır."""

Yorumlar