blacking ne demek

 """Blacking"" İngilizce'de genellikle iki ana kullanıma sahip bir terimdir. 


1) ""Blacking"" kelimesinin ilk ve en yaygın anlamı; bir cisme siyah renk vermek, karartmak veya siyahlaştırmak anlamına gelir. Örneğin, ""He is blacking out the window"" cümlesi Türkçeye ""O, pencereyi karartıyor"" olarak çevrilebilir. Bu kullanımdaki ""blacking""ın Türkçe karşılığı ""karartmak"" ya da ""siyahlaştırmak"" olur.


2) İkinci kullanımı daha spesifik ve belirli bir durumu ifade eder. ""Blacking out"" deyimi genellikle geçici bilinç kaybını, bayılma halini ifade eder. Örneğin, ""I remember nothing after blacking out"" cümlesi ""Bayıldıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum"" şeklinde çevrilebilir. Bu durumda ""blacking"" kelimesi ""bayılmak"" anlamına gelir.


Ayrıca, ""shoe blacking"" gibi bir kullanımı da vardır ki bu, ayakkabı boyası anlamına gelir."

"Tabii ki, ""blacking"" kelimesi genellikle bir şeyi karartmak, siyaha boyamak veya bir şeyi kararmasına neden olmak anlamında kullanılır. İşte bu kelimeyle ilgili beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

1) After the fire, the walls of the house were blacking. (Yangından sonra, evin duvarları kararıyordu.)

2) He is blacking his shoes for the wedding. (O, düğün için ayakkabılarını boyuyor.)

3) I am blacking out the text that is not necessary. (Gerekli olmayan metni karartıyorum.)

4) The smoke from the candle was blacking the ceiling. (Mumdan çıkan duman tavanı karartıyordu.)

5) She was blacking the old furniture to make it look new. (Eski mobilyaları yeniden görünmesi için karartıyordu.)"

Yorumlar