Any port in a storm idiom ne demek?

"Any port in a storm" ifadesi, İngilizcede bir zorluk veya kriz anında, genellikle mükemmel olmayan herhangi bir çözümün veya yardımın kabul edilebilir olduğunu belirtmek için kullanılan bir deyimdir.

Türkçede bu ifade "bela zamanında şeytanın bile ak sakallı görünmesi" veya "çaresiz kalan derviş bağdat bulur" gibi atasözleri ile benzer anlamlara gelir ve bir kişinin zor durumda iken herhangi bir çözümü veya yardımı kabul etmesini ifade eder.

Bu ifadenin mecazi bir anlamı vardır; kelimenin tam anlamıyla bir limandan bahsetmek yerine, zor zamanlarda mevcut olan herhangi bir yardım veya çözümü kabul etmek anlamında kullanılır.İşte "any port in a storm" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: When I lost my job, I took any work I could find—any port in a storm.

Çeviri: İşimi kaybettiğimde bulabildiğim her işi aldım—bela zamanında şeytanın bile ak sakallı görünür.


Example: We were so desperate for a place to stay, we accepted the first offer we got. It's true what they say, any port in a storm.

Çeviri: Kalacak bir yer bulma konusunda o kadar çaresizdik ki, aldığımız ilk teklifi kabul ettik. Derler ya, çaresiz kalan derviş Bağdat bulur.


Example: They weren't the ideal business partners, but any port in a storm—we needed the investment.

Çeviri: İdeal iş ortakları değillerdi ama bela zamanında şeytanın bile ak sakallı görünür—Yatırıma ihtiyacımız vardı.


Example: In that severe financial crisis, they had to accept unfavorable terms; any port in a storm.

Çeviri: O şiddetli finansal krizde, elverişsiz şartları kabul etmek zorunda kaldılar; bela zamanında şeytanın bile ak sakallı görünür.


Example: When you're stranded in a foreign city without money, you'll take any help you can get—any port in a storm.

Çeviri: Parasız bir şekilde yabancı bir şehirde mahsur kaldığınızda, alabileceğiniz her türlü yardımı kabul edersiniz—çaresiz kalan derviş Bağdat bulur.

Yorumlar