Any publicity is good publicity idiom ne demek?

"Any publicity is good publicity" ifadesi, İngilizcede "her türlü tanıtım iyi bir tanıtımdır" anlamına gelir.

Bu deyim, genellikle olumlu ya da olumsuz her türlü kamuoyu dikkatinin, sonunda bir kişi veya ürün için faydalı olacağını ifade eder.

Yani, insanların sizi konuşuyor olması, hiç konuşulmamaktan daha iyidir şeklinde bir anlayışı temsil eder. Bu deyim, bazı durumlarda eleştirilerin veya olumsuz dikkatin bile bir marka veya kişiyi daha görünür kılacağını ve bu durumun uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabileceğini öne sürer.İşte "any publicity is good publicity" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Even though the review was negative, the restaurant owner shrugged it off, saying "any publicity is good publicity."

Çeviri: Eleştiri olumsuz olsa da, restoran sahibi umursamadı ve "her türlü tanıtım iyi bir tanıtımdır" dedi.


Example: The scandal brought a lot of attention to the movie, proving that any publicity is good publicity.

Çeviri: Skandal, filme çok fazla dikkat çekti ve her türlü tanıtımın iyi bir tanıtım olduğunu kanıtladı.


Example: They say any publicity is good publicity, but sometimes negative press can do real harm.

Çeviri: Her türlü tanıtım iyi bir tanıtımdır derler, ama bazen olumsuz basın gerçekten zarar verebilir.


Example: The company used the controversial ad to their advantage, embracing the idea that any publicity is good publicity.

Çeviri: Şirket, tartışmalı reklamı avantajlarına kullandı ve her türlü tanıtımın iyi bir tanıtım olduğu fikrini benimsedi.


Example: Despite the backlash, the brand gained more followers, illustrating that any publicity is good publicity.

Çeviri: Tepkilere rağmen, marka daha fazla takipçi kazandı ve bu da her türlü tanıtımın iyi bir tanıtım olduğunu gösterdi.

Yorumlar