Anybody ne demek?

"Anybody" kelimesi, "any" (herhangi bir) ve "body" (kişi) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "herhangi biri" veya "kimse" olarak çevrilebilir.

Genellikle belirli bir kişiyi değil, belirsiz veya rastgele bir kişiyi ifade etmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde "herhangi biri" anlamında, olumsuz cümlelerde ise "hiç kimse" anlamında kullanılır.

"Anybody" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişiye atıfta bulunan genel bir ifade olarak kullanılır.İşte "anybody" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Can anybody help me with this problem?

Çeviri: Bu problemle ilgili bana yardımcı olabilecek herhangi biri var mı?


Example: I don't think anybody knows the answer to that question.

Çeviri: Sanırım o sorunun cevabını bilen kimse yok.


Example: Is there anybody who can confirm your story?

Çeviri: Hikayeni doğrulayabilecek herhangi biri var mı?


Example: She didn't tell anybody about her plans.

Çeviri: Planları hakkında hiç kimseye bir şey söylemedi.


Example: I haven't seen anybody around here lately.

Çeviri: Son zamanlarda burada kimseyi görmedim.

Yorumlar