Anymore ne demek?

"Anymore" kelimesi, İngilizcede bir eylemin veya durumun geçmişte yapıldığını veya mevcut olduğunu ancak artık yapılmadığını veya mevcut olmadığını belirtmek için kullanılır.

Türkçede "artık" veya "daha fazla" olarak çevrilebilir.

Bu kelime genellikle olumsuz cümlelerde kullanılır ve bir şeyin geçmişteki durumundan farklı olarak şimdi mevcut olmadığını veya yapılmadığını vurgular.

"Anymore" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir eylemin veya durumun geçmişte olduğu gibi devam etmediğini belirtmek için kullanılır.İşte "anymore" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: I don't go to that gym anymore.

Çeviri: Artık o spor salonuna gitmiyorum.


Example: They don't sell that model anymore.

Çeviri: Artık o modeli satmıyorlar.


Example: He doesn't talk to me anymore.

Çeviri: Artık benimle konuşmuyor.


Example: We can't trust him anymore.

Çeviri: Artık ona güvenemeyiz.


Example: This old computer doesn't work anymore.

Çeviri: Bu eski bilgisayar artık çalışmıyor.

Yorumlar