Anyone ne demek?

"Anyone" kelimesi, "any" (herhangi bir) ve "one" (biri) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "herhangi biri" veya "kimse" olarak çevrilebilir.

Genellikle belirli bir kişiyi değil, belirsiz veya rastgele bir kişiyi ifade etmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde "herhangi biri" anlamında, olumsuz cümlelerde ise "hiç kimse" anlamında kullanılır.

"Anyone" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişiye atıfta bulunan genel bir ifade olarak kullanılır.İşte "anyone" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Can anyone solve this problem?

Çeviri: Bu problemi çözebilecek herhangi biri var mı?


Example: I haven't seen anyone around here.

Çeviri: Burada hiç kimseyi görmedim.


Example: Is there anyone who can help us?

Çeviri: Bize yardım edebilecek herhangi biri var mı?


Example: She didn't tell anyone about her plans.

Çeviri: Planları hakkında hiç kimseye bir şey söylemedi.


Example: Does anyone know where the meeting is?

Çeviri: Toplantının nerede olduğunu bilen var mı?

Yorumlar