Anything but idiom ne demek?

"Anything but" ifadesi, İngilizcede "kesinlikle ... değil" veya "hiç ... değil" anlamına gelir.

Bu deyim, bir şeyin belirli bir nitelik, durum ya da tanım ile kesinlikle örtüşmediğini vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir kişi veya şeyin varsayılan veya beklenen özelliklerin tam tersi özelliklere sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.İşte "anything but" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: His response was anything but friendly.

Çeviri: Onun tepkisi kesinlikle dostça değildi.


Example: The movie was anything but boring.

Çeviri: Film kesinlikle sıkıcı değildi.


Example: The task seemed simple, but it was anything but.

Çeviri: Görev basit görünüyordu, ama hiç de öyle değildi.


Example: She is anything but shy when it comes to expressing her opinions.

Çeviri: Görüşlerini ifade etme konusunda kesinlikle çekingen değildir.


Example: That restaurant is anything but cheap, so bring extra money.

Çeviri: O restoran kesinlikle ucuz değil, bu yüzden ekstra para getir.

Yorumlar