Anything like idiom ne demek?

"Anything like" ifadesi, İngilizcede genellikle bir şeyin veya durumun benzerliklerini değerlendirmek veya sormak için kullanılır.

Bu deyim, "buna benzer bir şey", "böyle bir şey" veya "bu türde bir şey" anlamına gelir. Aynı zamanda bir önermeyi veya bir durumu başka bir durumla kıyaslamak için de kullanılabilir.

"Anything like" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; daha çok karşılaştırma yaparken kullanılır.İşte "anything like" ifadesiyle ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Have you seen anything like it before?

Çeviri: Daha önce böyle bir şey gördün mü?


Example: I can't find anything like that dress in the stores.

Çeviri: Mağazalarda o elbiseye benzer bir şey bulamıyorum.


Example: Is there anything like a direct bus from here to downtown?

Çeviri: Buradan şehir merkezine doğrudan giden bir otobüs var mı?


Example: I've never heard anything like that story in my life.

Çeviri: Hayatımda o hikayeye benzer bir şey duymadım.


Example: They don't make anything like the old models anymore.

Çeviri: Artık eski modellere benzer bir şey yapmıyorlar.

Yorumlar